Wat is psychosociale therapie?

Psychosociale therapie heeft als doel cliënten bij te staan in het veranderen van hun gedrag, cognities, emoties en/of persoonskenmerken in de richting die door de cliënt wenselijk wordt geacht. Meer concreet wordt geprobeerd problemen van de cliënt te verminderen of op te heffen zodat er minder psychisch lijden is.

Het kenmerk van psychosociale therapie is een brede blik, werken in het hier-en-nu gericht op de cliënt en zijn/haar ervaring, en zonder voorbij te gaan aan wat mensen beleefd hebben in het verleden. Hierdoor wordt de cliënt geholpen optimale groei in zijn/haar mens-zijn te laten ontplooien.

Bij welke klachten?

Cliënten kunnen zich aanmelden met uiteenlopende klachten: somberheid, angst, het gevoel vast te zitten, dwanggedachten –of gedrag, piekeren, emotionele problemen, moeilijk contact kunnen leggen en onderhouden met mensen, het gevoel uitgeput te zijn (burn-out), (onverwerkt) verlies.

Visie

Bij LEEF Staat psychosociale therapie voor een integratieve en integrale therapie. Deze is gebaseerd op de visie van ‘Interactionele vormgeving’, een therapievorm vanuit de Educatieve Academie te Antwerpen.

 

Dit wil zeggen dat de therapeut bij de aanmelding van een cliënt aansluit bij zijn/haar ingang:

  • op cognitief niveau, denken in belemmerende overtuigingen, of
  • op het niveau van de beleving, het gevoelsleven en de mogelijke overspoeling hiervan en/of verwarring, of
  • op gedragsniveau, verlies van eigen regie en onvoldoende keuze voor ander gedrag

 

Op basis van een werkhypothese kiest de therapeut, samen met cliënt, aan welk aspect als eerste gewerkt wordt. In deze co-productie ligt de focus op vertrouwen en haalbare resultaten.

 

De integratieve benadering en behandeling sluit goed aan bij de andere vormen van begeleiding binnen LEEF. Ook bewegen, het zenuwstelsel, het voedingspatroon of de organen kunnen psychische en/of emotionele klachten tot gevolg hebben en andersom, reden voor nauwe samenwerking van de verschillende disciplines. Ook doorverwijzen is eenvoudig mogelijk.

Interventies/behandelvormen

Cognitieve Gedragstherapie, Gestalttherapie, elementen uit de hechtingstheorie (Bowlby), Mindfulness (MBCT), Emotionally Focussed Therapy (EFT) bij relatieproblemen, client-centered therapie (Rogers/Gendlin), Acceptance and Commitment Therapy.

Bij psychiatrische problematiek en/of psychopathologie (As I en II, DSM V), waarbij specialistische GGZ-hulp of psychodiagnostiek noodzakelijk is, zullen wij altijd doorverwijzen.