Het uitgangspunt van een natuurgeneeskundig therapeut is dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen: de holistische benadering van de geneeskunde. De therapeut herkent in zijn cliënt een onderlinge samenhang van fysieke, emotionele, mentale en processen en bekijkt en behandelt dus de totale mens in plaats van uitsluitend de ziekte. Uitgangspunt van natuurgeneeskundige therapie is dat ziekte veroorzaakt wordt door een tekort of teveel bij de cliënt in een bepaalde situatie. Door het geven van inzicht en met de juiste behandeling kan deze onbalans opgeheven worden.

Binnen LEEF! zullen wij uw klacht benaderen via Manuele neurotherapie en Reflexzonetherapie.