Wij hebben binnen LEEF! bewust gekozen om geen contracten af te sluiten met verzekeraars. Dit betekent echter NIET dat u de consulten niet vergoed krijgt. Alle consulten zullen, afhankelijk van uw polis, geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Wij hebben deze keuze gemaakt om maatwerk te kunnen bieden en alle tijd aan uw behandeling te kunnen besteden. Zo zal fysiotherapie niet de standaard 30 minuten bevatten, maar 45 minuten.

U kunt zowel met als zonder verwijzing bij ons terecht voor alle therapie.

De behandeling dient na het consult betaald te worden, bij voorkeur via PIN.

U ontvangt direct een factuur die u naar uw verzekeraar kunt sturen voor vergoeding. Uw verzekeraar zal afhankelijk van uw polis de consulten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Tevens zal uw eigen risico niet worden aangesproken. Het is raadzaam om uw polisvoorwaarden te checken en neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar.

In geval van verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de behandeling te annuleren. Dit kan tot 48 uur van tevoren via uw inlogcode op de website en daarna enkel telefonisch of via mail. Bij niet tijdig annuleren zullen wij de kosten van het consult in rekening brengen.

Tarieven Floating

Floating 1 sessie € 45,00

Floating combi met therapie (1 uur voor of na behandeling) € 38,00

Floating rittenkaart op naam 8x € 315,00

Floating 3 sessies€ 127,50

Medisch abonnement Op aanvraag